Generalităţi

Condiţiile generale de vânzare-cumpărare şi livrare definite în continuare se aplica pentru toate produsele vândute de S.C. ROLCENTER S.R.L. către Cumpărători.

Prin lansarea comenzii, toţi Cumpărătorii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare şi le acceptă.

Condiţiile generale de vânzare şi livrare împreună cu condiţiile speciale ale Cumpărătorului specificate în confirmarea comenzii, constituie întreaga înţelegere între Vânzător şi Cumpărător.

Aceste condiţii prevalează tuturor condiţiilor vânzare ţi livrare, alte înţelegeri fiind considerate valide numai dacă sunt precizate în scris de către Vânzător.

Preţuri

Produsele se furnizează la preţurile în vigoare la data facturării.

Preţurile produselor se pot negocia în funcţie de cantitate, gama sau grupa de produse.

Preţul nu conţine T.V.A.

Preţul este franco depozit S.C. ROLCENTER S.R.L. Oradea.

Preţurile sunt nete, taxele şi costurile de transport fiind suportate de Cumpărător.

Modalităţi de plată

Plata se face în avans pe baza unui facturi proforme sau cu ramburs (BO sau CEC) la firma de transport sau expediţie. Alte condiţii de plată trebuiesc negociate de la caz la caz şi sunt valabile numai dacă au fost confirmate în scris.

Toate condiţiile legate de termenele şi modalităţile de plată sunt precizate în ofertă.

Pentru orice comandă emisă de către Cumpărător şi confirmată de Vânzător, preţul va fi exprimat în EURO şi plătit în RON la cursul de schimb al BNR din ziua facturării.

În caz de întarziere la plata contravalorii produselor facturate şi livrate, Vânzătorul va putea pretinde Cumpărătorului plata unor penalităţi de întarziere 0,1 % pe zi, Vânzătoul îşi rezervă dreptul de a suspenda executarea propriilor obligaţii până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.

Cumpărătorul va fi obligat să plătească fără o notificare prealabilă, diferenţa de curs EURO / RON, în cazul neachitării la termen a facturilor scadente.

Dacă recuperarea creanţelor se face pe calea exercitării unor proceduri judiciare sau extrajudiciare, suma reclamată se majoraează cu 10%.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul, să compenseze datoriile Cumpărătorului, şi să folosească plăţi ale acestuia pentru facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi sau penalizări, in urmatoarea ordine : costuri, dobândă/ penalizări, suma datorată.

Cumpărătorul nu va avea dreptul sa refuze plăţile sau compensările. În eventualitatea întarzierilor la plată, Cumpărătorul nu va fi putea dispune în vreun fel de bunurile livrate (vânzarea acestora sau o altă utilizare).

Dispoziţiile de mai sus se vor aplica fără a aduce atingere daunelor şi despăgubirilor pe care Vânzătorul le va putea pretinde de la Cumpărător.

Întarzierea plăţilor sau execuţiei oricărei obligaţii a Cumpărătorului, constatarea insolvabilităţii sau lipsa de credibilitate a Cumpărătorului, da dreptul Vânzătorului să anuleze înţelegerea sau contractul fără acordul Cumpărătorului. Acest lucru va influenţa toate plăţile pe care Cumpărătorul trebuie sa le efectueze, chiar dacă la acel moment nu sunt scadente. Aceste sume se vor plăti imediat fără o notificare prealabila a Vânzătorului.

Ofertare

Toate ofertele firmei ROLCENTER S.R.L. se intocmesc in scris.

Ofertele, raportat la intregul cuprins al acestora, nu angajeaza nici o raspundere sau vreo obligatie in sarcina S.C. ROLCENTER S.R.L., ci, reprezinta doar simple invitatii scrise catre Cumparatori interesati de produsele oferite, in vederea dezvoltarii unor relatii comerciale si incheierii unor contracte de vanzare-cumparare.

In urma acceptarii de catre Cumparator a unei oferte prezentate de ROLCENTER S.R.L. poate onora sau nu comanda respectiva, in functie de limita stocului existent sau a situatiei actuale existente si in baza invitatiei contractuale sau comenzii partenerului/ Cumparatorului.

Orice comanda este valabila numai daca este confirmata in scris de S.C. ROLCENTER S.R.L., prin fax, e-mail sau posta.

In cazul in care S.C. ROLCENTER S.R.L. nu raspunde la o comanda data de Cumparator si nu o confirma in scris, atunci se considera ca respectiva comanda nu este acceptata.

Orice informatie din partea S.C. ROLCENTER S.R.L. este valabila si poate produce efecte juridice numai daca a fost transmisa pe e-mail sau provine dintr-un inscris semnat de un angajat care are drept de semnatura din partea firmei/ departamentului comercial.

Eventualele greseli, nereguli, date incorecte din comanda Cumparatorului, pot fi remediate de acesta doar pana la data acceptarii comenzii de catre S.C. ROLCENTER S.R.L. In caz contrar, Cumparatorul va raspunde de orice greseli sau nereguli, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau delictuala.

Oferta va cuprinde urmatoarele:

  • descrierea produsului
  • cantitatea
  • preţul, fara T.V.A.
  • modalitatea de plata
  • termenul de livrare

Orice oferta emisa de Vanzator catre Cumparator are termen de valabilitate de 14 (paisprazece) zile.

Daca oferta Vanzatorului este acceptata de Cumparator, se poate transmite comanda ferma prin fax sau e-mail.

Pentru orice nelamurire, se contactaza un reprezentan al Vanzatorului pentru rezolvarea acestora, prin fax, e-mail sau telefonic.

Comanda

Comanda este valabila numai daca este confirmata in scris de catre S.C. ROLCENTER S.R.L.

In cazul in care livrarea se face fara aceasta confirmare scrisa, factura poate fi, de asemenea, considerata ca si confirmare a comenzii.

Dupa primirea comenzii ferme va vom informa imediat in legatura cu data livrarii si modalitatea de transport.

In cazul renuntarii la comanda din motive independente de Vanzator, Cumparatorul se obliga sa plateasca cu titlu de daune-interese, contravaloarea marfii comandate.

Livrare. Termene de livrare

Livrarea produselor se face din depozitul ROLCENTER Oradea.

Livrarile se fac prin mesagerie, curierat rapid sau expeditie.

Transportul se face pe cheltuiala Cumparatorului, livrarea se face in conditiile convenite cu acesta. Cumparatorul are dreptul de a alege firma de transport sau de expeditie.

Transferul riscurilor de la Vanzator la Cumparator se face la preluarea bunurilor de reprezentantul firmei de transport sau curierat.

Nepreluarea la termen a produselor comandate de Cumparator, da drept Vanzatorului de a stoca bunurile, pe riscul si cheltuiala Cumparatorului, cu notificarea disponibilitatii in orice moment a bunurilor si de a factura contravaloarea acestora.

Termenele de livrare prevazute in oferte sunt informative, afara de cazul in care Vanzatorul a acceptat in mod expres termene de livrare ferme.

S.C. ROLCENTER S.R.L. este exonerata de plin drept de orice obligatie referitoare la termenele de livrare in caz de producere a unui caz de forta majora, asa cum este definita de lege.

Reclamatii. Responsabilitate

Marfa comandata si livrata corespunzator nu poate fi returnata numai cu acordul in scris de la S.C. ROLCENTER S.R.L.

S.C. ROLCENTER S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate gresit de catre Cumparator si comandate ferm de acesta.

S.C. ROLCENTER S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea instructiunilor de utilizare a acestora si nu ofera garantie in cazurile de mai jos:

  • modificari sau interventii asupra produselor;
  • defecte aparute ca urmare a instalarii, utilizarii, intretinerii neadecvate sau neconforme cu instructiunile Vanzatorului sau producatorului, cu destinatia produselor sau cu regulile meseriei;
  • defecte cauzate de conditii necorespunzatoare de depozitare sau transport;
  • defecte aparute ca urmare a neglijentei in exploatare si supraveghere a produselor
  • cause de forta majora

Recomandam Cumparatorilor sa studieze prospectul inainte de utilizarea produselor, sa respecte toate instructiunile oferite de Vanzator privind folosirea, conservarea si exploatarea la parametrii normali a produselor si sa efectueze propriile teste inainte de folosirea produselor.

Cumparatorul va purta intreaga raspundere pentru folosirea produselor in conditii neadecvate sau pentru alte aplicatii in afara celor recomandate de Vanzator.

Nu se pot accepta reclamatii referitoare la produsele furnizate atunci cand Vanzatorul nu cunoaste conditiile in care Cumparatorul a aplicat produsul si nici daca au fost respectate sau nu instructiunile de folosire. Vanzatorul preia numai garantia pentru calitatea superioara si constanta a produselor si raspunde pentru calitatea produselor livrate, in termenele de garantie sau valabilitate.

Viciile ascunse ale produselor se constatata de catre cumpărător în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la recepţionarea acestora. Inlocuirea bunurilor se face numai in cazul in care acestea sunt inutilizabile datorita defectelor de constructie care determina imposibilitatea de utilizare. In cazul in care dupa 5 zile de la receptie Cumparatorul nu a formulat obiectiuni in scris, marfa se considera acceptata.

Orice instructiune tehnica de folosire data de Vanzator inainte sau in timpul utilizarii produselor, verbal sau in scris sau din experienta, este considerat un act de buna credinta si nu prezinta o garantie ferma a vanzatorului. Acest fapt nu scuteste Cumparatorul de obligatia de a testa marfa in ce priveste compatibilitatea sau utilizarea acesteia.

Folosirea si procesarea produselor este preluata numai cu riscul Cumparatorului.

Confidentialitate

Cumparatorul va considera toate informatiile primite de la vanzator sau terte persoane insarcinate de acesta in legatura cu executarea comenzii, strict confidentiale si le va utiliza exclusiv pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

Cumparatorul va fi raspunzator pentru orice incalcare a obligatiei de confidentialitate de catre personalul sau si in consecinta nu va afecta pe Vanzator, aceasta dispozitie se aplica si tertilor insarcinati de Cumparator.

Tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in produse, cat si toate drepturile de proprietate industriala si intelectuala referitoare la produse, raman proprietatea exclusiva a producatorului, Cumparatorul are doar dreptul de utilizare a produselor.

Clauze finale

Modificarea prevederilor conditiilor de vanzare si livrare ROLCENTER 2009, chiar daca sunt solicitate in comanda Cumparatorului ori in alte documente incluzand documentele de transport, vor fi considerate valabile numai dupa acceptul in scris al S.C. ROLCENTER S.R.L.

In cazul incalcarii prevederilor contractuale si ale conditiilor generale de vanzare, vanzatorul este indreptatit sa desfiinteze contractul, in tot sau in parte, fara acordarea unei perioade de gratie, fara alta formalitate sau interventia instantei de judecata.

Dreptul Vanzatorului de a solicita despagubiri pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Cumparator, nu va fi afectat de aceasta incetare a contractului.

Toate litigiile ce rezulta din derularea raporturilor comerciale dintre parti se solutioneaza pe cale amiabila, sau de catre instantele judecatoresti competente din Oradea.

Produs adaugat in lista de preferinte
Produs adaugat

Acest site foloseste cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.